zonainsrumenti.com | Професионални и любителски инструменти Последни продукти от Транспортни ленти 2005-2011 Ирис Визия ООД. Всички права запазени. http://www.zonainsrumenti.com bg Tue, 22 Jun 2010 11:29:28 +0300 zonainsrumenti.com | Професионални и любителски инструменти http://www.zonainsrumenti.com/info_im/244/im/logo_1.gif http://www.zonainsrumenti.com 144 56 Зона Инструменти .com - Портален сайт за инструменти Метална гладка ролка 63х160х14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578428&pn=Метална гладка ролка 63х160х14 Метална гладка ролка 63х160х14Технически данни на Метална гладка ролка 63х160х14:63х160х14; лагери:6204 2RS cФирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖКА на транспортъори Номер на продукта - 1578428...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578428&pn=Метална гладка ролка 63х160х14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 63x200x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578429&pn=Метална гладка ролка 63x200x14 Метална гладка ролка 63x200x14Технически данни на Метална гладка ролка 63x200x14 63x200x14; лагери:6204 2RS c Фирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖКА на трансп Номер на продукта - 1578429...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578429&pn=Метална гладка ролка 63x200x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 63x250x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578445&pn=Метална гладка ролка 63x250x14 Номер на продукта - 1578445...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578445&pn=Метална гладка ролка 63x250x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 63x300x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578521&pn=Метална гладка ролка 63x300x14 Номер на продукта - 1578521...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578521&pn=Метална гладка ролка 63x300x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 63x315x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578522&pn=Метална гладка ролка 63x315x14 Метална гладка ролка 63x315x14Технически данни на Метална гладка ролка 63x315x14  63x315x14; лагери:6204 2RS c Фирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖКА на трансп Номер на продукта - 1578522...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578522&pn=Метална гладка ролка 63x315x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 63x380x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578523&pn=Метална гладка ролка 63x380x14 Метална гладка ролка 63x380x14Технически данни на Метална гладка ролка 63x380x14 63x380x14; лагери:6204 2RS c Фирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖКА на трансп Номер на продукта - 1578523...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578523&pn=Метална гладка ролка 63x380x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 63x465x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578524&pn=Метална гладка ролка 63x465x14 Номер на продукта - 1578524...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578524&pn=Метална гладка ролка 63x465x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 63x500x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578525&pn=Метална гладка ролка 63x500x14 Номер на продукта - 1578525...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578525&pn=Метална гладка ролка 63x500x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 63x600x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578526&pn=Метална гладка ролка 63x600x14 Метална гладка ролка 63x600x14Технически данни на Метална гладка ролка 63x600x14 63x600x14; лагери:6204 2RS c Фирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖКА на транспо Номер на продукта - 1578526...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578526&pn=Метална гладка ролка 63x600x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 63x670x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578527&pn=Метална гладка ролка 63x670x14 Номер на продукта - 1578527...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578527&pn=Метална гладка ролка 63x670x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 63x750x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578528&pn=Метална гладка ролка 63x750x14 Номер на продукта - 1578528...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578528&pn=Метална гладка ролка 63x750x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 63x950x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578529&pn=Метална гладка ролка 63x950x14 Метална гладка ролка 63x950x14Технически данни на Метална гладка ролка 63x950x14 63x950x14; лагери:6204 2RS c Фирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖКА на трансп Номер на продукта - 1578529...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578529&pn=Метална гладка ролка 63x950x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 63x1150x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578530&pn=Метална гладка ролка 63x1150x14 Метална гладка ролка 63x1150x14Технически данни на Метална гладка ролка 63x1150x14 63x1150x14;лагери:6204 2RS c Фирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖКА на транс Номер на продукта - 1578530...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578530&pn=Метална гладка ролка 63x1150x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 89x160x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578531&pn=Метална гладка ролка 89x160x14 Метална гладка ролка 89x160x14Технически данни на Метална гладка ролка 89x160x14 89x160x14; лагери:6204 2RS c Фирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖКА на трансп Номер на продукта - 1578531...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578531&pn=Метална гладка ролка 89x160x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 89x200x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578533&pn=Метална гладка ролка 89x200x14 Номер на продукта - 1578533...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578533&pn=Метална гладка ролка 89x200x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 89x250x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578534&pn=Метална гладка ролка 89x250x14 Номер на продукта - 1578534...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578534&pn=Метална гладка ролка 89x250x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 89x300x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578535&pn=Метална гладка ролка 89x300x14 Метална гладка ролка 89x300x14Технически данни на Метална гладка ролка 89x300x14  89x300x14; лагери:6204 2RS c Фирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖКА на транс Номер на продукта - 1578535...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578535&pn=Метална гладка ролка 89x300x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 89x315x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578536&pn=Метална гладка ролка 89x315x14 Метална гладка ролка 89x315x14Технически данни на Метална гладка ролка 89x315x14 89x315x14; лагери:6204 2RS c Фирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖКА на трансп Номер на продукта - 1578536...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578536&pn=Метална гладка ролка 89x315x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 89x380x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578537&pn=Метална гладка ролка 89x380x14 Метална гладка ролка 89x380x14Технически данни на Метална гладка ролка 89x380x14  89x380x14; лагери:6204 2RS c Фирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖКА на транс Номер на продукта - 1578537...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578537&pn=Метална гладка ролка 89x380x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 89x465x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578538&pn=Метална гладка ролка 89x465x14 Метална гладка ролка 89x465x14Технически данни на Метална гладка ролка 89x465x14 89x465x14; лагери:6204 2RS c Фирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖКА на трансп Номер на продукта - 1578538...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578538&pn=Метална гладка ролка 89x465x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 89x500x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578539&pn=Метална гладка ролка 89x500x14 Метална гладка ролка 89x500x14Технически данни на Метална гладка ролка 89x500x14 89x500x14; лагери:6204 2RS cФирмата  извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖКА на транспортъори Номер на продукта - 1578539...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578539&pn=Метална гладка ролка 89x500x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 89x600x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578540&pn=Метална гладка ролка 89x600x14 Метална гладка ролка 89x600x14Технически данни на Метална гладка ролка 89x600x14 89x600x14;лагери :6204 2RS c Фирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖКА на трансп Номер на продукта - 1578540...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578540&pn=Метална гладка ролка 89x600x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 89x670x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578541&pn=Метална гладка ролка 89x670x14 Метална гладка ролка 89x670x14Технически данни на Метална гладка ролка 89x670x14 89x670x14;лагери :6204 2RS c Фирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖКА на трансп Номер на продукта - 1578541...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578541&pn=Метална гладка ролка 89x670x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 89x750x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578542&pn=Метална гладка ролка 89x750x14 Метална гладка ролка 89x750x14Технически данни на Метална гладка ролка 89x750x14 89x750x14; лагери:6204 2RS c Фирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖКА на трансп Номер на продукта - 1578542...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578542&pn=Метална гладка ролка 89x750x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 89x950x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578544&pn=Метална гладка ролка 89x950x14 Метална гладка ролка 89x950x14Технически данни на Метална гладка ролка 89x950x14 89x950x14; лагери:6204 2RS c Фирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖКА на трансп Номер на продукта - 1578544...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578544&pn=Метална гладка ролка 89x950x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 89x1150x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578545&pn=Метална гладка ролка 89x1150x14 Номер на продукта - 1578545...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578545&pn=Метална гладка ролка 89x1150x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 108x200x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578546&pn=Метална гладка ролка 108x200x14 Номер на продукта - 1578546...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578546&pn=Метална гладка ролка 108x200x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 108x250x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578547&pn=Метална гладка ролка 108x250x14 Номер на продукта - 1578547...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578547&pn=Метална гладка ролка 108x250x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 108x300x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578548&pn=Метална гладка ролка 108x300x14 Номер на продукта - 1578548...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578548&pn=Метална гладка ролка 108x300x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 108x315x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578549&pn=Метална гладка ролка 108x315x14 Номер на продукта - 1578549...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578549&pn=Метална гладка ролка 108x315x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 108x380x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578550&pn=Метална гладка ролка 108x380x14 Номер на продукта - 1578550...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578550&pn=Метална гладка ролка 108x380x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 108x450x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578551&pn=Метална гладка ролка 108x450x14 Номер на продукта - 1578551...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578551&pn=Метална гладка ролка 108x450x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 108x465x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578552&pn=Метална гладка ролка 108x465x14 Номер на продукта - 1578552...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578552&pn=Метална гладка ролка 108x465x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 108x500x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578553&pn=Метална гладка ролка 108x500x14 Номер на продукта - 1578553...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578553&pn=Метална гладка ролка 108x500x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 108x600x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578554&pn=Метална гладка ролка 108x600x14 Номер на продукта - 1578554...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578554&pn=Метална гладка ролка 108x600x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 108x750x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578556&pn=Метална гладка ролка 108x750x14 Номер на продукта - 1578556...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578556&pn=Метална гладка ролка 108x750x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 108x900x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578557&pn=Метална гладка ролка 108x900x14 Номер на продукта - 1578557...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578557&pn=Метална гладка ролка 108x900x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 108x950x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578558&pn=Метална гладка ролка 108x950x14 Номер на продукта - 1578558...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578558&pn=Метална гладка ролка 108x950x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 108x1100x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578559&pn=Метална гладка ролка 108x1100x14 Метална гладка ролка 108x1100x14Технически данни на Метална гладка ролка 108x1100x14 108x1100x14;лагери: 6204 2RS c Фирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖКА на тра Номер на продукта - 1578559...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578559&pn=Метална гладка ролка 108x1100x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 108x1150x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578560&pn=Метална гладка ролка 108x1150x14 Метална гладка ролка 108x1150x14Технически данни на Метална гладка ролка 108x1150x14 108x1150x14;лагери: 6204 2RS c Фирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖКА на тра Номер на продукта - 1578560...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578560&pn=Метална гладка ролка 108x1150x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 108x1350x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578563&pn=Метална гладка ролка 108x1350x14 Метална гладка ролка 108x1350x14Технически данни на Метална гладка ролка 108x1350x14 108x1350x14;лагери: 6204 2RS cФирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖКА на транспортъори Номер на продукта - 1578563...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578563&pn=Метална гладка ролка 108x1350x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 108x1400x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578564&pn=Метална гладка ролка 108x1400x14 Метална гладка ролка 108x1400x14Технически данни на Метална гладка ролка 108x1400x14 108x1400x14;лагери: 6204 2RS c Фирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖКА на тра Номер на продукта - 1578564...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578564&pn=Метална гладка ролка 108x1400x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 133x300x16 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578565&pn=Метална гладка ролка 133x300x16 Метална гладка ролка 133x300x16Технически данни на Метална гладка ролка 133x300x16 133x300x16;лагери:6204 2RS c Фирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖКА на транс Номер на продукта - 1578565...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578565&pn=Метална гладка ролка 133x300x16 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 133x315x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578566&pn=Метална гладка ролка 133x315x14 Метална гладка ролка 133x315x14Технически данни на Метална гладка ролка 133x315x14 133x315x14;лагери:6204 2RS c Фирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖКА на транс Номер на продукта - 1578566...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578566&pn=Метална гладка ролка 133x315x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 133x370x16 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578567&pn=Метална гладка ролка 133x370x16 Метална гладка ролка 133x370x16Технически данни на Метална гладка ролка 133x370x16 133x370x16;лагери:6204 2RS c Фирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖКА на транс Номер на продукта - 1578567...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578567&pn=Метална гладка ролка 133x370x16 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 133x380x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578568&pn=Метална гладка ролка 133x380x14 Метална гладка ролка 133x380x14Технически данни на Метална гладка ролка 133x380x14 133x380x14;лагери:6204 2RS c Фирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖКА на транс Номер на продукта - 1578568...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578568&pn=Метална гладка ролка 133x380x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 133x450x16 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578569&pn=Метална гладка ролка 133x450x16 Метална гладка ролка 133x450x16Технически данни на Метална гладка ролка 133x450x16 133x450x16;лагери:6204 2RS c Фирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖКА на транс Номер на продукта - 1578569...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578569&pn=Метална гладка ролка 133x450x16 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 133x465x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578570&pn=Метална гладка ролка 133x465x14 Метална гладка ролка 133x465x14Технически данни на Метална гладка ролка 133x465x14 133x465x14;лагери:6204 2RS c Фирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖКА на транс Номер на продукта - 1578570...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578570&pn=Метална гладка ролка 133x465x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 133x500x16 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578572&pn=Метална гладка ролка 133x500x16 Метална гладка ролка 133x500x16Технически данни на Метална гладка ролка 133x500x16 133x500x16;лагери:6204 2RS c Фирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖКА на транс Номер на продукта - 1578572...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578572&pn=Метална гладка ролка 133x500x16 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 133x530x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578573&pn=Метална гладка ролка 133x530x14 Метална гладка ролка 133x530x14Технически данни на Метална гладка ролка 133x530x14 133x530x14;лагери:6204 2RS c Фирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖКА на транс Номер на продукта - 1578573...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578573&pn=Метална гладка ролка 133x530x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 133x600x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578574&pn=Метална гладка ролка 133x600x14 Номер на продукта - 1578574...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578574&pn=Метална гладка ролка 133x600x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 133x650x16 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578575&pn=Метална гладка ролка 133x650x16 Метална гладка ролка 133x650x16Технически данни на Метална гладка ролка 133x650x16 133x650x16;лагери:6204 2RS c Фирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖКА на транс Номер на продукта - 1578575...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578575&pn=Метална гладка ролка 133x650x16 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 133x670x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578576&pn=Метална гладка ролка 133x670x14 Метална гладка ролка 133x670x14Технически данни на Метална гладка ролка 133x670x14 133x670x14;лагери:6204 2RS c Фирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖКА на транс Номер на продукта - 1578576...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578576&pn=Метална гладка ролка 133x670x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 133x750x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578577&pn=Метална гладка ролка 133x750x14 Метална гладка ролка 133x750x14Технически данни на Метална гладка ролка 133x750x14 133x750x14;лагери:6204 2RS c Фирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖКА на транс Номер на продукта - 1578577...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578577&pn=Метална гладка ролка 133x750x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 133x900x16 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578578&pn=Метална гладка ролка 133x900x16 Метална гладка ролка 133x900x16Технически данни на Метална гладка ролка 133x900x16133x900x16;лагери:6204 2RS c Фирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖКА на трансп Номер на продукта - 1578578...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578578&pn=Метална гладка ролка 133x900x16 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 133x950x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578579&pn=Метална гладка ролка 133x950x14 Метална гладка ролка 133x950x14Технически данни на Метална гладка ролка 133x950x14 133x950x14;лагери:6204 2RS c Фирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖКА на транс Номер на продукта - 1578579...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578579&pn=Метална гладка ролка 133x950x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 133x1100x16 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578580&pn=Метална гладка ролка 133x1100x16 Номер на продукта - 1578580...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578580&pn=Метална гладка ролка 133x1100x16 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 133x1150x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578581&pn=Метална гладка ролка 133x1150x14 Номер на продукта - 1578581...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578581&pn=Метална гладка ролка 133x1150x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 133x1350x16 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578582&pn=Метална гладка ролка 133x1350x16 Номер на продукта - 1578582...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578582&pn=Метална гладка ролка 133x1350x16 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 133x1400x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578583&pn=Метална гладка ролка 133x1400x14 Номер на продукта - 1578583...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578583&pn=Метална гладка ролка 133x1400x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 133x1550x16 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578584&pn=Метална гладка ролка 133x1550x16 Метална гладка ролка 133x1550x16Технически данни на Метална гладка ролка 133x1550x16 133x1550x16;лагери:6204 2RS cФирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖКА на транспортъори Номер на продукта - 1578584...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578584&pn=Метална гладка ролка 133x1550x16 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Метална гладка ролка 133x1600x14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578585&pn=Метална гладка ролка 133x1600x14 Номер на продукта - 1578585...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578585&pn=Метална гладка ролка 133x1600x14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Ролка с гумена шайба със 6 шайби http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578587&pn=Ролка с гумена шайба със 6 шайби Номер на продукта - 1578587...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578587&pn=Ролка с гумена шайба със 6 шайби () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Ролка с гумена шайба с 8 шайби http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578588&pn=Ролка с гумена шайба с 8 шайби Ролка с гумена шайба с 8 шайбиТехнически данни на Ролка с гумена шайба с 8 шайби 108/63х250х14=8 шайби;лагери:6204 2RS c Фирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДД Номер на продукта - 1578588...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578588&pn=Ролка с гумена шайба с 8 шайби () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Ролка с гумена шайба с 10 шайби http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578589&pn=Ролка с гумена шайба с 10 шайби Номер на продукта - 1578589...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578589&pn=Ролка с гумена шайба с 10 шайби () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Ролка с гумена шайба 108/63х315х14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578590&pn=Ролка с гумена шайба 108/63х315х14 Номер на продукта - 1578590...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578590&pn=Ролка с гумена шайба 108/63х315х14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Ролка с гумена шайба с 13 шайби http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578591&pn=Ролка с гумена шайба с 13 шайби Номер на продукта - 1578591...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578591&pn=Ролка с гумена шайба с 13 шайби () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Ролка с гумена шайба с 15 шайби http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578592&pn=Ролка с гумена шайба с 15 шайби Номер на продукта - 1578592...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578592&pn=Ролка с гумена шайба с 15 шайби () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Ролка с гумена шайба 6204 2RS c http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578593&pn=Ролка с гумена шайба 6204 2RS c Ролка с гумена шайба 6204 2RS cТехнически данни на Ролка с гумена шайба 6204 2RS c 133/89х315х14=8 шайби;лагери:6204  2RS c Фирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖ Номер на продукта - 1578593...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578593&pn=Ролка с гумена шайба 6204 2RS c () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Ролка с гумена шайба 133/89х370х16 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578594&pn=Ролка с гумена шайба 133/89х370х16 Номер на продукта - 1578594...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578594&pn=Ролка с гумена шайба 133/89х370х16 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Ролка с гумена шайба 133/89х380х14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578595&pn=Ролка с гумена шайба 133/89х380х14 Номер на продукта - 1578595...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578595&pn=Ролка с гумена шайба 133/89х380х14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Ролка с гумена шайба 133/89х450х16 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578596&pn=Ролка с гумена шайба 133/89х450х16 Номер на продукта - 1578596...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578596&pn=Ролка с гумена шайба 133/89х450х16 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Ролка с гумена шайба 133/89х465х14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578597&pn=Ролка с гумена шайба 133/89х465х14 Номер на продукта - 1578597...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578597&pn=Ролка с гумена шайба 133/89х465х14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Ролка с гумена шайба 133/89х500х16 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578598&pn=Ролка с гумена шайба 133/89х500х16 Номер на продукта - 1578598...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578598&pn=Ролка с гумена шайба 133/89х500х16 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Ролка с гумена шайба 133/89х530х14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578599&pn=Ролка с гумена шайба 133/89х530х14 Номер на продукта - 1578599...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578599&pn=Ролка с гумена шайба 133/89х530х14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Дискова ролка за транспортна лента 108/63х500х14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578600&pn=Дискова ролка за транспортна лента 108/63х500х14 Дискова ролка за транспортна лента 108/63х500х14Технически данни на Дискова ролка за транспортна лента 108/63х500х14 108/63х500х14=10 диска;лагери: 6204  2RS c,,СТИК БЕЛТ,, извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА н Номер на продукта - 1578600...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578600&pn=Дискова ролка за транспортна лента 108/63х500х14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Дискова ролка за транспортна лента 108/63х600х14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578612&pn=Дискова ролка за транспортна лента 108/63х600х14 Номер на продукта - 1578612...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578612&pn=Дискова ролка за транспортна лента 108/63х600х14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Дискова ролка за транспортна лента 108/63х750х14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578613&pn=Дискова ролка за транспортна лента 108/63х750х14 Номер на продукта - 1578613...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578613&pn=Дискова ролка за транспортна лента 108/63х750х14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Дискова ролка за транспортна лента 108/63х950х14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578614&pn=Дискова ролка за транспортна лента 108/63х950х14 Номер на продукта - 1578614...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578614&pn=Дискова ролка за транспортна лента 108/63х950х14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Дискова ролка за транспортна лента 108/63х1150х14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578615&pn=Дискова ролка за транспортна лента 108/63х1150х14 Дискова ролка за транспортна лента 108/63х1150х14Технически данни на Дискова ролка за транспортна лента 108/63х1150х14 108/63х1150х14=16 диска;лагери: 6204  2RS cФирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на б Номер на продукта - 1578615...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578615&pn=Дискова ролка за транспортна лента 108/63х1150х14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Дискова ролка за транспортна лента 108/63х1400х14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578616&pn=Дискова ролка за транспортна лента 108/63х1400х14 Дискова ролка за транспортна лента 108/63х1400х14Технически данни на Дискова ролка за транспортна лента 108/63х1400х14 108/63х1400х14=19 диска;лагери: 6204  2RS cФирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на б Номер на продукта - 1578616...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578616&pn=Дискова ролка за транспортна лента 108/63х1400х14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Дискова ролка за транспортна лента 133/63х465х14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578617&pn=Дискова ролка за транспортна лента 133/63х465х14 Дискова ролка за транспортна лента 133/63х465х14Технически данни на Дискова ролка за транспортна лента 133/63х465х14 133/63х465х14=8 диска;лагери:  6204  2RS cФирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на Номер на продукта - 1578617...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578617&pn=Дискова ролка за транспортна лента 133/63х465х14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Дискова ролка за транспортна лента 133/63х600х14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578618&pn=Дискова ролка за транспортна лента 133/63х600х14 Дискова ролка за транспортна лента 133/63х600х14Технически данни на Дискова ролка за транспортна лента 133/63х600х14 133/63х600х14=12 диска;лагери:  6204  2RS cФирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на Номер на продукта - 1578618...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578618&pn=Дискова ролка за транспортна лента 133/63х600х14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Дискова ролка за транспортна лента 133/63х670х14 http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578619&pn=Дискова ролка за транспортна лента 133/63х670х14 Дискова ролка за транспортна лента 133/63х670х14Технически данни на Дискова ролка за транспортна лента 133/63х670х14 133/63х670х14=10 диска;лагери:  6204  2RS cФирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на Номер на продукта - 1578619...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1578619&pn=Дискова ролка за транспортна лента 133/63х670х14 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Студоустойчива транспортна лента http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1581389&pn=Студоустойчива транспортна лента Студоустойчива транспортна лентаСтудоустойчива транспортна лента  предназначена за работа при ниски температури.Фирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДД Номер на продукта - 1581389...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1581389&pn=Студоустойчива транспортна лента () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Студоустойчива транспортна лента http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1581390&pn=Студоустойчива транспортна лента Студоустойчива транспортна лентаСтудоустойчива транспортна лента  предназначена за работа при ниски температури.Фирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДД Номер на продукта - 1581390...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1581390&pn=Студоустойчива транспортна лента () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Топлоустойчива транспортна лента http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1581392&pn=Топлоустойчива транспортна лента Номер на продукта - 1581392...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1581392&pn=Топлоустойчива транспортна лента () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Маслоустойчива транспортна лента http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1581394&pn=Маслоустойчива транспортна лента Номер на продукта - 1581394...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1581394&pn=Маслоустойчива транспортна лента () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Трудногорима транспортна лента http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1581396&pn=Трудногорима транспортна лента Трудногорима транспортна лентаТрудногорима транспортна лента предназначена за въглищна и минна промишленостФирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖКА н Номер на продукта - 1581396...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1581396&pn=Трудногорима транспортна лента () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Антистатична транспортна лента http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1581398&pn=Антистатична транспортна лента Антистатична транспортна лентаАнтистатична транспортна лента - устойчива на горене и провеждат статично електричествоФирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПО Номер на продукта - 1581398...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1581398&pn=Антистатична транспортна лента () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Транспортна лента W http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1581399&pn=Транспортна лента W Транспортна лента WФирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖКА на транспортъори -центровка -подмяна капсоловки -подмяна ролки -регулиране на чистачи и д Номер на продукта - 1581399...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1581399&pn=Транспортна лента W () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Транспортна лента X http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1581400&pn=Транспортна лента X Транспортна лента XТранспортна лента X за силно абразивни материалиФирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖКА на транспортъори -центровка -подмяна капсо Номер на продукта - 1581400...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1581400&pn=Транспортна лента X () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Транспортна лента Y http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1581401&pn=Транспортна лента Y Номер на продукта - 1581401...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1581401&pn=Транспортна лента Y () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Транспортна лента Z http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1581402&pn=Транспортна лента Z Транспортна лента ZТранспортна лента Z за средно абразивни материалиФирмата извършва всякакви репарации по ГТЛ и барабани на транспортьори. *ТОПЛА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ *ОБЛИЦОВКА на барабани *РЕПАРАЦИИ *ПОДДРЪЖКА на транспортъори -центровка -подмяна капс Номер на продукта - 1581402...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1581402&pn=Транспортна лента Z () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Транспортна лента за неабразивни продукции http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1581403&pn=Транспортна лента за неабразивни продукции Номер на продукта - 1581403...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=1581403&pn=Транспортна лента за неабразивни продукции () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Модулни звенови транспортни ленти http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=4087414&pn=Модулни звенови транспортни ленти Номер на продукта - 4087414...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=4087414&pn=Модулни звенови транспортни ленти () Thu, 01 Jan 1970 02:33:33 +0200 Транспортни ленти от PVC http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=4087474&pn=Транспортни ленти от PVC Tранспортни ленти от PVC продукт на Ammeraal Beltech.Лентите се изработват според индивидуалните нужди на клиента,като в случай на необходимост се извършва залепване и монтаж на място.Номенклатурата на фирмата включва типове:>> Flexam:твърдост по Шор до 80А,допълнителни антистатичн Номер на продукта - 4087474...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=4087474&pn=Транспортни ленти от PVC () Thu, 01 Jan 1970 02:33:33 +0200 Текстилни транспортни ленти http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=4087484&pn=Текстилни транспортни ленти Текстилни транспортни ленти с покрития от Кече,PE иглено-набивна тъкан или памучни влакна.Номенклатурата включва типове:>>Felt(Кече)>>NPF(иглено-набивна тъкан)-Fabric EM,ESF,EC/C (тестил/памук)Лентите се предлагат безконечни -залепени или свързани чрез метални скоби Anker(вълчи зъб) Номер на продукта - 4087484...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=4087484&pn=Текстилни транспортни ленти () Thu, 01 Jan 1970 02:33:33 +0200 Индустриални гумени ленти http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=4087694&pn=Индустриални гумени ленти Номер на продукта - 4087694...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=4087694&pn=Индустриални гумени ленти () Thu, 01 Jan 1970 02:33:33 +0200 Тъкални индустриални транспортни ленти http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=4087754&pn=Тъкални индустриални транспортни ленти Транспортни ленти за индустрията - тъкани. Ammeraal Beltech е световен лидер в производството на безконечно тъкани ленти.Произвеждат се от ръкав със стандартни дължини от 100мм до 100 000мм.Това на практика означава,че безконечните ленти нямат слабо звено,каквато е зоната на слепва Номер на продукта - 4087754...]]> http://www.zonainsrumenti.com/index.php?m=320&lang=1&prodid_instrument=4087754&pn=Тъкални индустриални транспортни ленти () Thu, 01 Jan 1970 02:33:33 +0200